• 1 z 3
 

SCHLETEK SUPPRESSOR CLEANER EVOLUTION ASE UTRA 500 ML, NA TLUMIČE HLUKU

Neohodnoceno
 
Vysoce kvalitní přípravek na číštění tlumičů hluku výstřelu ASE UTRA.
Dostupnost Skladem
Měrná cena 615 Kč / 1 ks
615 Kč
508,26 Kč bez DPH
   
Kód produktu SCHL AUSCE01
Značka Schletek
Kategorie SCHLETEK
 
SchleTek Suppressor Cleaner Evolution Ase Utra 500 ml
Vyvinuto speciálně pro užití s tlumiči hluku výstřelu Ase Utra.
Přípravek je samo-aktivační, pH neutrální a rozpustný ve vodě.
Účinkuje rychle a bez pracného čištění odstraňuje i odolné znečištění.
Pro rozložitelné i kompaktní tlumiče všech typů a materiálů.
Bezpečný pro všechny povrchy a nátěry, včetně „Cerakote“.
Přípravek je vhodný i pro ultrazvukové lázně.
Návod k použití:
Kompaktní tlumiče: Uzavřete tlumič na jednom konci a zcela jej naplňte čisticím prostředkem. Nechte působit 20 až 30 min.
Vylijte část kapaliny, poté uzavřete tlumič na obou koncích a krátce protřepejte. Vylijte zbývající čisticí prostředek a propláchněte teplou vodou, dokud z tlumiče nevyjde pouze čistá kapalina.
Rozložitelné tlumiče: Díly vložte do nádoby naplněné čisticím prostředkem.
Součásti musí být zcela ponořené. Po 20 minutách opláchněte uvolněné zbytky teplou vodou.
V případě extrémně odolného znečištění postup opakujte a prodlužte dobu působení (max. 120 min).
V případě potřeby uvolněte zbytky před opláchnutím štětcem nebo kartáčem. Zahřátí na cca 50 °C zvyšuje účinnost čištění.
Při použití v ultrazvukových lázních postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
Upozornění:
H290 Pro kovy může být korozivní. H302 Škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P101 V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte etiketu. P261 Nevdechujte výpary. P273 Zabraňte znečištění životního prostředí.
P280 Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc.
P362+P364 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. P390 Rozlitý materiál odstraňte, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy/podložky.
P501 Obal likvidujte ekologicky – odevzdejte do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. Obsahuje: (Merkapto-) Thioalkohol-acetát sodný, (R)-p-mentha- 1,8dien.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: